Υπό κατασκευή.

Αφιερώστε λίγα λεπτά για να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις. Περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για εσάς ως αγοραστές και ισχύουν για κάθε προϊόν που αγοράστηκε και χρησιμοποιήθηκε από την ιστοσελίδα μας.

Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος The Hemp Way έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (ZVPot), τον νόμο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (PDPA-1) και τον νόμο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (ZEKom-1).

Το ηλεκτρονικό κατάστημα The Hemp Way (στο εξής «το κατάστημα») λειτουργείτε από:

Διεύθυνση: Αργυρουπόλεως 29, Καλαμαριά, Θεσσαλονίνη
Email: contact@thehempway.eu
Τηλέφωνο:

που είναι επίσης ο πάροχος του ηλεκτρονικού εμπορίου (εφεξής «πωλητής» ή «The Hemp Way«).

Οι όροι και οι προϋποθέσεις διέπουν τη λειτουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος The Hemp Way, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χρήστη και του εμπόρου και διέπουν την επιχειρηματική σχέση μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή.

Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά τη στιγμή της αγοράς (τοποθέτηση μιας online παραγγελίας). Κατά την online παραγγελία, ο χρήστης ειδοποιείται για τους όρους και τις προϋποθέσεις κάθε φορά που επιβεβαιώνει με την τοποθέτηση μιας παραγγελίας στο διαδίκτυο.

Οι ακόλουθοι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για όλα τα προϊόντα, τις προσφορές, τις υπηρεσίες και τις συμφωνίες που γίνονται με ή για λογαριασμό της The Hemp Way, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς.

Όλο το περιεχόμενο που βρίσκεται στο κατάστημα The Hemp Way και σε οποιονδήποτε από τους υποτομείς του είναι ιδιοκτησία της The Hemp Way και δεν επιτρέπεται να αναδημοσιευτεί, να τροποποιηθεί, να αναδιανεμηθεί ή να χρησιμοποιηθεί χωρίς τη ρητή γραπτή συναίνεσή μας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την υπηρεσία σε οποιονδήποτε, ανά πάσα στιγμή.

Οποιαδήποτε ασάφεια στις ερμηνείες των παρακάτω δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά του συντάκτη.


Πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα

Ο πωλητής δεσμεύεται στον αγοραστή πριν δεσμευτεί από οποιαδήποτε σύμβαση ή προσφορά, παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Στοιχεία εταιρείας (όνομα και τόπος επιχείρησης, ΑΦΜ)
Στοιχεία επικοινωνίας, που επιτρέπουν γρήγορη και αποτελεσματική επικοινωνία (e-mail, τηλέφωνο)
Τα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών μετά την πώληση και των εγγυήσεων) και η περίοδος ισχύος των πληροφοριών αυτών,
Διαθεσιμότητα προϊόντων (κάθε προϊόν που προσφέρεται στον ιστότοπο πρέπει να είναι διαθέσιμο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος)
Μονάδες παράδοσης (και τρόπος, τόπος και χρόνος παράδοσης)
Οι τιμές πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια και πρέπει να είναι σαφές αν περιέχουν φόρους και έξοδα μεταφοράς και άλλες επιβαρύνσεις και την περίοδο ισχύος των πληροφοριών αυτών,
Ο τρόπος πληρωμής και παράδοσης ή εκτέλεσης και η εγκυρότητα αυτών των δεδομένων,
Η εγκυρότητα της προσφοράς,
Η προθεσμία εντός της οποίας είναι δυνατή η υπαναχώρηση από τη σύμβαση και οι όροι υπαναχώρησης (περιγραφή του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με το ZVPot 43γ · στις περιπτώσεις όπου ο καταναλωτής είναι σύμφωνος με το άρθρο 43γ ZVPot δεν ειδοποιείται ρητά το δικαίωμα υπαναχώρησης),
Ερμηνεία μιας προσφυγής, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του προσώπου επαφής.

Χρήστες και εγγραφή

Χρησιμοποιώντας το κατάστημα The Hemp Way και συμφωνώντας με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας, συμφωνείτε ότι είστε είτε της κατάλληλης ηλικίας στη χώρα κατοικίας σας είτε έχετε τη συγκατάθεση ενός υπεύθυνου φροντιστή.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα The Hemp Way επιτρέπει τη χρήση εγγεγραμμένων και μη εγγεγραμμένων χρηστών (εφεξής «Χρήστες»). Για να εγγραφεί στο The Hemp Way, ο πελάτης πρέπει να δηλώσει λογαριασμό μέσω της σελίδας εγγραφής.

Κατά την εγγραφή, ο χρήστης ηλεκτρονικού καταστήματος αποκτά ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης ορίζουν και συνδέουν σαφώς τον εγγεγραμμένο χρήστη της εισόδου δεδομένων. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι τα εν λόγω διαπιστευτήρια είναι αξιόπιστα. Εάν ένας χρήστης επιθυμεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε άλλη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είναι απαραίτητο να στείλει ένα αίτημα στο contact@thehempway.eu.

Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του πελάτη να προστατεύσει τα διαπιστευτήρια σύνδεσης του, καθώς είναι αυστηρά εμπιστευτικά. Η The Hemp Way δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν κατάχρηση των διαπιστευτηρίων σύνδεσης και υποθέτει ότι το άτομο που χρησιμοποιεί τον ιστότοπό μας είναι ο πελάτης.

Εάν ο πελάτης υποψιάζεται ότι τα διαπιστευτήριά του έχουν διακυβευτεί, πρέπει να αλλάξουν τα διαπιστευτήριά τους με κάθε απαιτητό βιασμό.

Οι υπάλληλοι της The Hemp Way δεν θα ζητήσουν ποτέ τον κωδικό πρόσβασής σας.

Με μία εγγραφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο χρήστης γίνεται επισκέπτης. Έτσι ένας εγγεγραμμένος χρήστης ως επισκέπτης αποκτά το δικαίωμα αγοράς στο ηλεκτρονικό κατάστημα The Hemp Way.

Προϊόντα και υπηρεσίες

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε οποιοδήποτε προϊόν σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία ευθύνη έναντι του πελάτη ή τρίτου μέρους.

Δεν μπορούμε να λογοδοτήσουμε για οποιαδήποτε παραλλαγή στο χρώμα, τη μυρωδιά ή τη γεύση οποιουδήποτε από τα προϊόντα μας. Το CBD Oil είναι ένα φυσικό προϊόν και υπόκειται σε φυσικές παραλλαγές.

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να περιορίσουμε τις πωλήσεις σε οποιοδήποτε άτομο, τρίτο μέρος, περιοχή δικαιοδοσίας ή γεωγραφική περιοχή κατά την κρίση μας.

Ενίοτε μπορούμε να πραγματοποιούμε ειδικές προσφορές και υπηρεσίες σχετικά με τα προϊόντα μας μέσω της ιστοσελίδας μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να σταματήσουμε και να ελέγξουμε τέτοιες προσφορές κατά την κρίση μας.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι υπηρεσίες μας θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς λάθη. Σε αυτή την περίπτωση, η The Hemp Way θα επικοινωνήσει με τον πελάτη για να κανονίσει μια λύση.

Ενθαρρύνουμε τους πελάτες να επιθεωρήσουν τα προϊόντα τους κατά τη λήψη τους και, σε περίπτωση ελαττωμάτων, επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως.

Μόλις ένα αντικείμενο παραδοθεί και γίνει δεκτός από τη χειρογραμμένη διεύθυνση, ο κίνδυνος μεταφέρεται στον πελάτη.

Πληροφορίες

Δεν παρέχονται πληροφορίες από την The Hemp Way ως συμβουλή ή ιατρική γνώση, αλλά μόνο για γενικούς σκοπούς. Κάθε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά στις πληροφορίες αυτού του ιστότοπου γίνεται με δική σας ευθύνη.

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος τροποποίησης οποιασδήποτε πληροφορίας ή περιεχομένου που υπάρχει στον ιστότοπό μας και της σχετικής βιβλιογραφίας. Συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε οποιαδήποτε αλλαγή.

Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι όλες οι πληροφορίες στον ιστότοπό μας και στη σχετική βιβλιογραφία είναι σωστές, ενδέχεται να υπάρχουν περιστασιακά τυπογραφικά λάθη ή παραλείψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να τις διορθώσουμε όπως κρίνουμε σκόπιμο, καθώς και να ενημερώσουμε ή να ακυρώσουμε οποιαδήποτε παραγγελία που ενδέχεται να επηρεαστεί.
Παραγγελία

Η συμφωνία αγοράς μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή σε ένα online κατάστημα The Hemp Way συνάπτεται τη στιγμή The Hemp Way στέλνει το πρώτο e-mail στον αγοραστή σχετικά με την κατάσταση της παραγγελίας του (με τίτλο: «Η παραγγελία σας έχει γίνει αποδεκτή.»). Από τη στιγμή αυτή, όλες οι τιμές και οι άλλοι όροι είναι σταθεροί και ισχύουν τόσο για τον πωλητή όσο και για τον αγοραστή. Ένας αγοραστής είναι ένα πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία υποδεικνύονται κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας. Τα μεταγενέστερα μεταβαλλόμενα δεδομένα πελατών δεν είναι δυνατά. Η συμφωνία αγοράς (δηλ. Το πρώτο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την κατάσταση της παραγγελίας) αποθηκεύεται ηλεκτρονικά στο διακομιστή.
μέθοδοι πληρωμής

Η πληρωμή πρέπει να παραληφθεί από τον πελάτη πριν από την αποστολή οποιωνδήποτε αγαθών.

Διατηρούμε το δικαίωμα επιλογής και τροποποίησης αποδεκτών μεθόδων πληρωμής.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να ακυρώσουμε οποιαδήποτε παραγγελία ή υπηρεσία κατά την κρίση μας.

Εσείς, ο πελάτης, συμφωνείτε να διασφαλίσετε ότι όλες οι πληροφορίες λογαριασμού είναι ενημερωμένες και σχετικές. Η The Hemp Way δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις ή πρόσθετες δαπάνες που οφείλονται σε ανακριβείς πληροφορίες.

Σε περίπτωση που η παραγγελία ή η υπηρεσία του πελάτη ακυρωθεί, περιοριστεί ή σταματήσει, η The Hemp Way θα προσπαθήσει μέσα σε λογικά πλαίσια να επικοινωνήσει με τον πελάτη για να εξηγήσει την κατάσταση.
Πιστωτική κάρτα

Η πληρωμή με πιστωτική κάρτα θεωρείται ένας από τους πιο συνηθισμένους και ασφαλείς τρόπους πληρωμής μέσω του διαδικτύου. Στο The Hemp Way δεχόμαστε τόσο τη Visa όσο και τη MasterCard. Για να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον τρόπο πληρωμής, καταχωρίστε τα στοιχεία της κάρτας, την ημερομηνία λήξης και τον 3ψήφιο κωδικό ασφαλείας (που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάρτας) στη σχετική σελίδα. Οι πληρωμές σας πρέπει να γίνονται αμέσως και θα αρχίσουμε να προετοιμάζουμε την παραγγελία σας αμέσως.
Τραπεζική μεταφορά

Εάν επιθυμείτε να πληρώσετε με απευθείας τραπεζική μεταφορά, μπορείτε να στείλετε την πληρωμή στα ακόλουθα στοιχεία:

Εταιρεία:
Διεύθυνση:
IBAN:
SWIFT / BIC:

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον αριθμό της παραγγελίας σας ως αναφορά. Σημείωση: Αν και στιγμιαία, σε πολλές περιπτώσεις, μια τραπεζική μεταφορά μπορεί να διαρκέσει έως και 3 ημέρες για να καταργηθεί ανάλογα με το πού μεταφέρεται. Θα αρχίσουμε να συσκευάζουμε την παραγγελία σας μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά σας.

Τιμολόγηση

Όταν επιβεβαιώνετε τον τρόπο πληρωμής για την αγορά, θα λάβετε το τιμολόγιο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (σε μορφή .pdf ή .jpg) αμέσως μετά την παράδοση του πακέτου ή μέσα στο πακέτο σας.

Στο τιμολόγιο παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την τιμή και το σύνολο των εξόδων που σχετίζονται με την αγορά και με ειδοποίηση για το δικαίωμα ακύρωσης της σύμβασης.

Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να ελέγξει την ακρίβεια των πληροφοριών πριν από την παραγγελία. Αργότερα, αν ληφθούν υπόψη οι αντιρρήσεις ως προς την ορθότητα των εκδοθέντων τιμολογίων, δεν λαμβάνονται υπόψη.
Τιμές

Όλες οι τιμές που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του The Hemp Way περιλαμβάνουν ΦΠΑ, εκτός αν προβλέπεται ρητά διαφορετικά. Οποιοδήποτε πρόσθετο κόστος μπορεί να εμφανιστεί ξεχωριστά.

Οι τιμές ισχύουν κατά τη στιγμή της τοποθέτησης της παραγγελίας και δεν έχουν προκαθορισμένη επικύρωση.

Οι τιμές ισχύουν στην περίπτωση πληρωμής με τους προαναφερθέντες τρόπους πληρωμής σύμφωνα με τους όρους και τους όρους που περιγράφονται παραπάνω.

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών χωρίς προειδοποίηση.

Μπορεί να συμβεί ότι οι πληροφορίες τιμολόγησης είναι εσφαλμένες. Σε αυτή την περίπτωση ή σε περίπτωση που εμφανιστεί η αλλαγή τιμής μεταξύ της επεξεργασίας της παραγγελίας, η The Hemp Way θα επιτρέψει στον αγοραστή να ακυρώσει την αγορά.

Οι εκπτώσεις και οι κωδικοί προσφοράς και τα παρόμοια δεν προστίθενται. Μόνο οι εκπτώσεις που είναι διαθέσιμες για κάθε προϊόν ξεχωριστά και ο κωδικός προσφοράς κάνουν.
Κωδικός προσφοράς

Οι κωδικοί προσφοράς φέρουν διάφορα πλεονεκτήματα κατά την αγορά και είναι περιορισμένα στο χρόνο. Ο ενεργός κωδικός προσφοράς μπορεί να βρεθεί στη διαφήμιση της σελίδας τίτλου, στις επικοινωνίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε άλλα μέσα.

Η αλλαγή του κωδικού προσφοράς για μετρητά δεν είναι δυνατή. Σε περίπτωση που η αξία της αγοράς είναι υψηλότερη από την αξία του κουπονιού, ο κάτοχος του κωδικού προσφοράς πρέπει να αποδεχθεί μια επιπλέον χρέωση. Η τιμή αγοράς πρέπει να είναι υψηλότερη από την αξία του κωδικού προσφοράς ή του κουπονιού.
Πληροφορίες αποστολής

Τα προϊόντα CBD της The Hemp Way μπορούν να αποσταλούν σε όλες τις χώρες σε όλο τον κόσμο. Οι τελευταίες τεχνικές και υπηρεσίες εξασφαλίζουν ότι το πακέτο σας φθάνει με ασφάλεια, με ασφάλεια και έγκαιρα. Όλα τα προϊόντα της The Hemp Way αποστέλλονται σε διακριτικά, μη επισημασμένα πακέτα.

Όλα τα προϊόντα της The Hemp Way αποστέλλονται απευθείας από τη Ελλάδα ​​μέσω της Γενικής Ταχυδρομικής ή των ΕΛΤΑ. Μετά την παραλαβή της επιβεβαίωσης πληρωμής, ο πελάτης θα λάβει επίσης έναν κώδικα παρακολούθησης για την παρακολούθηση του πακέτου ενώ βρίσκεται σε διαμετακόμιση – εξασφαλίζοντας πλήρη έλεγχο.

Τα έξοδα αποστολής εξαρτώνται από το επίπεδο υπηρεσιών που έχετε επιλέξει. Εάν η παραγγελία είναι για περισσότερα από 100 €, η αποστολή είναι δωρεάν.

Πληροφορίες αποστολής

Όλα τα πακέτα της The Hemp Way αποστέλλονται στους πελάτες μας μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή μέσω τοπικής ταχυδρομικής υπηρεσίας. Ο αριθμός παρακολούθησης αποστέλλεται στους πελάτες μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόλις αποσταλεί η παραγγελία, γεγονός που επιτρέπει την παρακολούθηση του πακέτου του πελάτη στο διαδίκτυο.

Ο χρόνος παράδοσης του πακέτου σας εξαρτάται από το επίπεδο υπηρεσιών που έχετε επιλέξει. Οι παραδόσεις σε χώρες της ΕΕ διαρκούν συνήθως μεταξύ 2-8 εργάσιμων ημερών, σε χώρες εκτός ΕΕ μέχρι 20 ημέρες (για χώρες μακριά). Λάβετε υπόψη ότι οι συνήθεις χρόνοι παράδοσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον προορισμό.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η διάρκεια ζωής του προϊόντος σας είναι 2 χρόνια μετά την αγορά και 6 μήνες μετά το άνοιγμα του προϊόντος. Κάθε μεμονωμένο μπουκάλι λάδι CBD έχει ατομική διάρκεια ζωής, επομένως πρέπει να ανατρέξετε στο δικό σας για να το δείτε.

Σε περίπτωση παραλαβής τυχόν ελαττωματικών ή κατεστραμμένων αντικειμένων, εντός δεκατεσσάρων ημερών από την παραλαβή και παραλαβή του προϊόντος από τον πελάτη στη διεύθυνση παράδοσης, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υποβάλει έκθεση (contact@thehempway.eu) για να αποσυρθεί από τη σύμβαση χωρίς να έχει να αιτιολογήσει την απόφασή του. Η προθεσμία αρχίζει μία ημέρα μετά την ημερομηνία απόκτησης. Το μοναδικό κόστος για τον καταναλωτή για την ακύρωση της σύμβασης είναι το κόστος επιστροφής των αγαθών. Τα εμπορεύματα πρέπει να επιστραφούν εντός 14 ημερών από την κατατεθείσα ειδοποίηση υπαναχώρησης.

Ο καταναλωτής οφείλει να επιστρέψει όλα τα αντικείμενα στον πωλητή στην αρχική του συσκευασία, σφραγισμένα, άθικτα, κλειστά και στο ίδιο ποσό, εκτός εάν το στοιχείο καταστραφεί, χαθεί, χαθεί ή μειωθεί η ποσότητα του, χωρίς σφάλμα του καταναλωτή. Ο καταναλωτής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τα προϊόντα ελεύθερα μέχρι την απόσυρση από τη σύμβαση. Μόνο όταν τα αντικείμενα έχουν παραληφθεί και επιθεωρηθεί με ασφάλεια, θα γίνει επιστροφή χρημάτων.

Σε περίπτωση απόσυρσης, όταν χρησιμοποιήθηκε κωδικός έκπτωσης ή κωδικός προσφοράς, αυτά τα στοιχεία ενεργητικού θεωρούνται ως έκπτωση και δεν θα επιστραφούν στον χρήστη. Ο χρήστης θα επιστραφεί μόνο το ποσό που καταβλήθηκε για το άρθρο. Τα έξοδα αποστολής δεν επιστρέφονται. Οι εισαγωγικοί δασμοί δεν επιστρέφονται.

Έντυπο για την απόσυρση προϊόντων διατίθεται εδώ.

Αν θέλετε να επιστρέψετε ένα στοιχείο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω contact@thehempway.eu . Μόνο μια φορά, που διοργανώνεται με ένα μέλος της ομάδας μας μπορεί να επιστραφεί ένα στοιχείο. Σε περίπτωση βλάβης, θα χαρούμε να σας αποστείλουμε αντικαταστάτη μόλις το αρχικό στοιχείο μας έχει επιστραφεί και επιθεωρηθεί. Πρέπει να μας ενημερώσετε εντός 14 ημερών από τη λήψη του στοιχείου που θέλετε να το επιστρέψετε. Κατόπιν συμφωνίας, πρέπει να μας επιστρέψετε μέσα σε άλλες 14 ημέρες.

Εάν παρατηρήσατε κατά την παράδοση ότι το στοιχείο ή η αποστολή έχει υποστεί σωματική βλάβη, δεν έχει περιεχόμενο ή εμφανίζει σημάδια ανοίγματος, μπορείτε να υποβάλετε μια διαδικασία αποζημίωσης για την υπηρεσία ταχυμεταφοράς DHL ή την ταχυδρομική υπηρεσία της Σλοβενίας.

Εάν λάβετε ένα κατεστραμμένο στοιχείο, παρακαλούμε να κάνετε φωτογραφίες αμέσως. Βεβαιωθείτε ότι τα προϊόντα είναι συσκευασμένα με ασφάλεια και ασφάλεια για το ταξίδι τους πίσω σε εμάς, και αφού συμφωνηθεί με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μας στείλετε τα εμπορεύματα πίσω για χρήση για επιθεώρηση.
Επιστροφές και αντικαταστάσεις

Η επιστροφή των πληρωμών θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν, αλλά το αργότερο εντός 30 ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης της υπαναχώρησης. Η επιστροφή χρημάτων στον αγοραστή γίνεται με τραπεζική μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό του.

Εάν ζητήθηκε επιστροφή χρημάτων, κατά τη συμφωνηθείσα επιστροφή ενός αντικειμένου στην αποθήκη μας, ένα μέλος του προσωπικού θα επιθεωρήσει το αντικείμενο για να βεβαιωθεί ότι πληροί τους παραπάνω όρους. Εάν εγκριθεί κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, η επιστροφή θα σας επιστραφεί μέσω της αρχικής σας μεθόδου πληρωμής, εάν είναι δυνατόν ή θα αποθηκευτεί η πίστωση.

Παρακαλώ σημειώστε: Τα έξοδα επιστροφής του πελάτη δεν επιστρέφονται εκτός εάν το στοιχείο έφτασε φθορές.

Παίρνουμε την εξυπηρέτηση των πελατών πολύ σοβαρά, οπότε αν δεν είστε ικανοποιημένοι με ένα προϊόν, θέλουμε να ακούσουμε από εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο contact@thehempway.eu .

Εάν το στοιχείο σας έχει υποστεί ζημιά κατά την παράδοση, πρέπει να μας ενημερώσετε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή στη διεύθυνση σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να μας ενημερώσετε για τυχόν ζημιές (με φωτογραφίες). Μόλις σταλθεί πίσω σε εμάς, θα επιθεωρήσουμε το στοιχείο και θα στείλουμε ένα αντικαταστάτη αν υπάρχει.
Προστασία προσωπικών δεδομένων

Αυτό το κατάστημα The Hemp Way, σύμφωνα με το νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (PDPA-1-UPB1), δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του.

Για τις ανάγκες των επιχειρήσεων, η The Hemp Way συγκεντρώνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Ονομα και επίθετο,
Διεύθυνση χρέωσης,
Διεύθυνση αποστολής,
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας,
Όνομα χρήστη,
Κωδικός πρόσβασης σε κρυπτογραφημένη μορφή και άλλα δεδομένα που οι χρήστες εισέρχονται στις φόρμες στον ιστότοπό μας.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ακρίβεια των δεδομένων που εισάγουν οι χρήστες.

Για λόγους ασφάλειας, συλλέγουμε επίσης διευθύνσεις IP από τις οποίες οι χρήστες έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο. Σε κάθε χρήστη ορίζεται στην αρχή της περιόδου επίσκεψης ένα cookie για την αναγνώριση και την παρακολούθηση του καλαθιού αγορών. Το The Hemp Way μπορεί, μεταξύ άλλων cookies, να αποθηκεύσει στον υπολογιστή σας άλλα πράγματα όπως τον αριθμό αναγνώρισης ενός χρήστη σε κρυπτογραφημένη μορφή (για να προσδιορίσει την επόμενη επίσκεψη του χρήστη), να αναθεωρήσει τα άρθρα (που γνωρίζετε ποια στοιχεία έχετε ήδη αξιολογήσει) και τα cookies του Google Analytics (ανάλυση ιστοτόπου επισκέψεων).

Όλες οι πληροφορίες, εκτός από τα cookies, αποθηκεύονται μόνιμα στο διακομιστή. Τα cookie περιόδου λειτουργίας αποθηκεύονται στη μνήμη του διακομιστή μόνο για τη διάρκεια της επίσκεψης και διαγράφονται μετά από μία ώρα αδράνειας. Τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή του επισκέπτη. Τα cookies είναι μικρά κομμάτια πληροφοριών που λένε στον υπολογιστή σας σχετικά με προηγούμενες αλληλεπιδράσεις με τον ιστότοπό μας. Αυτό επιτρέπει στον ιστότοπό μας να λειτουργεί πιο γρήγορα, καθώς και να θυμάται τα πράγματα που του είπατε, όπως το όνομα χρήστη σας, για να το καταστήσετε πιο βολικό για εσάς.

Ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα στην ανώνυμη συνοπτική μορφή για λόγους στατιστικής ανάλυσης. Αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε συνεχείς βελτιώσεις. Η The Hemp Way δεν θα παραδώσει σε καμία περίπτωση τα δεδομένα του χρήστη σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Η υπηρεσία παράδοσης (π.χ. Γενική Ταχυδρομική) θα ανατεθεί μόνο με τη διεύθυνση αποστολής και την επαφή του χρήστη.

Τα δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η The Hemp Way θα γνωστοποιούνται μόνο αν η ευθύνη αυτή καθορίζεται από το νόμο ή με την καλή πίστη ότι η εν λόγω ενέργεια είναι απαραίτητη για τη διαδικασία ενώπιον δικαστηρίων ή άλλων κρατικών φορέων καθώς και για την προστασία και την προώθηση των νόμιμων συμφερόντων.

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι υπεύθυνος και ο ίδιος ο χρήστης με τρόπο που εξασφαλίζει την ασφάλεια της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης και του κατάλληλου λογισμικού (anti-virus) για την προστασία του υπολογιστή του.
Ηλεκτρονικά μηνύματα διαφήμισης

Οι χρήστες The Hemp Way θα επικοινωνούν μέσω επικοινωνίας εξ αποστάσεως μόνον εάν ο χρήστης δεν αντιτάσσεται ρητά και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών-1 (ZEKom-1). Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να σας στέλνουμε περιστασιακά προσφορές ή ενημερωτικά δελτία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτός εάν έχετε συγκεκριμένη αντίρρηση. Ποτέ δεν θα σας στείλουμε spam.

Τα διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

Σαφώς και χωρίς αμφιβολία ως διαφημίσεις,
Ο αποστολέας «The Hemp Way» θα είναι σαφώς προφανής,
Διάφορες εκστρατείες, προωθήσεις και άλλες τεχνικές μάρκετινγκ θα σημειωθούν ως τέτοιες. Επίσης, θα καθορίσει με σαφήνεια τους όρους συμμετοχής σε αυτές,
Θα δείξει σαφώς τον τρόπο να διαγραφεί η λήψη μηνυμάτων διαφήμισης,
Εάν ο πελάτης δεν επιθυμεί να λάβει διαφημιστικά μηνύματα, η The Hemp Way θα σέβεται ρητά αυτές τις επιθυμίες.

Κριτικές και σχόλια

Οι κριτικές, οι παρατηρήσεις και οι απόψεις, που συντάσσονται από τους πελάτες, αποτελούν μέρος της λειτουργικότητας ενός ηλεκτρονικού καταστήματος και είναι αφιερωμένες στην κοινότητα των χρηστών.

Το The Hemp Way επιτρέπει τη σύνταξη της γνώμης από οποιονδήποτε χρήστη ενός ηλεκτρονικού καταστήματος πριν από την τελική δημοσίευσή του από την The Hemp Way. Το The Hemp Way δεν θα δημοσιεύσει γνώμες ή συμβολές που είναι προσβλητικές με οποιονδήποτε τρόπο, ακατάλληλες ή ότι η αξιολόγηση δεν παρέχει οφέλη σε άλλους χρήστες και επισκέπτες.
Τον περιορισμό της ευθύνης

Ο αγοραστής οφείλει, πριν αγοράσει, να ενημερώσει σχετικά με τη νομιμότητα του άρθρου στη χώρα του. Δεν μπορούμε να παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το νομικό καθεστώς οποιουδήποτε από τα προϊόντα μας στη χώρα κατοικίας σας. Σας αρέσει, ο αγοραστής, να βεβαιωθείτε ότι οτιδήποτε αγοράζετε είναι νόμιμος.

Η The Hemp Way προσπαθεί να διασφαλίσει την επικαιρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες της. Ωστόσο, η φύση των αντικειμένων, η παράδοση ή η αλλαγή των τιμών μπορεί να συμβεί κατά την επεξεργασία της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, ο πωλητής θα ενημερώσει τον πελάτη για τις αλλαγές και θα του επιτρέψει να ακυρώσει τη σύμβαση ή να αντικαταστήσει το παραγγελθέν αντικείμενο.

Η The Hemp Way δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο των απόψεων σχετικά με τα άρθρα των επισκεπτών. Πριν δημοσιεύσει την αναθεώρηση, το The Hemp Way απορρίπτει εκείνα που περιέχουν προφανείς αναλήθειες, είναι ακατάλληλα, παραπλανητικά ή προσβλητικά. Η The Hemp Way δεν ευθύνεται για τις πληροφορίες και τις απόψεις και για την κατάργηση κάθε ευθύνης που προκύπτει από τις πληροφορίες που περιέχονται στις γνώμες.
Καταγγελίες και διαφωνίες

Η The Hemp Way σέβεται τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας των καταναλωτών και μετά από κάθε εύλογη προσπάθεια να συμμορφωθεί με την υποχρέωσή της να παράσχει ένα αποτελεσματικό σύστημα αντιμετώπισης των καταγγελιών.

Σε περίπτωση προβλημάτων, ο αγοραστής μπορεί να συνδέσει τον πωλητή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact@thehempway.eu . Το The Hemp Way στοχεύει να επικοινωνήσει με τον πελάτη εντός 3 εργάσιμων ημερών. Η διαδικασία υποβολής παραπόνων είναι εμπιστευτική.

Η The Hemp Way αναγνωρίζει ότι το ουσιώδες χαρακτηριστικό του καταναλωτή αμφισβητεί τη δυσαναλογία μεταξύ της οικονομικής αξίας της απαίτησης και του αναγκαίου χρόνου και δαπανών για την επίλυση της διαφοράς, γεγονός που αποτελεί επίσης σημαντικό εμπόδιο για τον καταναλωτή να κινήσει τη διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου. Συνεπώς, η The Hemp Way επιδιώκει να επιλύσει φιλικά τα συμφέροντά της.

Σύμφωνα με τους νομικούς κανόνες, το The Hemp Way δεν αναγνωρίζει τη δικαστική επίλυση διαφορών κατανάλωσης ως ανάδοχο ως υπεύθυνη για την επίλυση καταναλωτικών διαφορών, την οποία μπορεί να ενεργοποιήσει ο καταναλωτής σύμφωνα με τον νόμο περί εξώδικης επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.

Η νομοθεσία αυτή απορρέει από τον νόμο περί εξώδικης επίλυσης καταναλωτικών διαφορών, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την επίλυση διαφορών ηλεκτρονικών καταναλωτών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2016 / 2004 και της οδηγίας 2009/22 / ΕΚ.
Αποποίηση ευθυνών

Ο πελάτης συμφωνεί ότι η χρήση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας που παρέχεται από το The Hemp Way γίνεται με αποκλειστικό κίνδυνο. Όλα τα προϊόντα παρέχονται όπως είναι, χωρίς καμία ρητή εγγύηση.

Σε καμία περίπτωση η The Hemp Way ή κάποια από τις θυγατρικές της εταιρείες δεν είναι υπεύθυνοι για ζημία, απώλεια, αξίωση ή οποιουδήποτε είδους ζημιά εξαιτίας της χρήσης των υπηρεσιών και των προϊόντων της.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους και Προϋποθέσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση προς τον Πελάτη. Οι τελευταίοι Όροι και Προϋποθέσεις μπορείτε να δείτε εδώ, στην Ιστοσελίδα.
Επικοινωνία και Ερωτήσεις

Αν έχετε περαιτέρω απορίες, μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας.
Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παράπονα ή σχόλια μετά την ανάγνωση των Όρων και Προϋποθέσεων, παρακαλώ αισθανθείτε ελεύθερος να μας γράψετε ή να μας στείλετε e-mail.

Οι παρόντες Όροι ισχύουν από 15.5.2017.

Τηλεφώνησε μας στα…

Ελλάδα:

+(30)2310407513

+(30)6946500663

…ή πέρασε από το κατάστημά μας…

Αργυρουπόλεως 29, 55131 Καλαμαρια, Θεσσαλονίκη

Δευτέρα – Τεττάρτη – Σάββατο

10:00-14:00

Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή

10:00-14:00 & 17:00-20:00

Γίνε μέλος της facebook ομάδας μας
Υποστήριξε την facebook σελίδα μας
Σου άρεσε το site μας ;
…θα μας βρείς εδω!

No results found in this location. Please try again.