Podmienky používania

Vo výstavbe.

Venujte niekoľko minút pozornému prečítaniu nasledujúcich zmluvných podmienok. Obsahujú dôležité informácie o vás ako kupujúcom a vzťahujú sa na akýkoľvek produkt zakúpený a používaný na našich stránkach.

 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu Konopna cesta boli vypracované v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa (ZVPot), zákonom o ochrane osobných údajov (PDPA-1) a zákonom o elektronických komunikáciách (ZEKom-1).

Internetový obchod Konopna cesta (The hemp way) (ďalej len „obchod“) prevádzkuje:

Adresa: 29 Argyroupolios Street, Kalamaria, Solún 55131
E-mail: contact@thehempway.eu

telefón:+30/2310 407 513 – 00421 904 595 130

 

ktorý je tiež poskytovateľom elektronického obchodu (ďalej len „Predávajúci“ alebo „Konopná cesta“).

Zmluvné podmienky upravujú fungovanie internetového obchodu The Hemp Way, práva a povinnosti používateľa a obchodníka a upravujú obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

Kupujúci je viazaný obchodnými podmienkami v čase nákupu (zadaním online objednávky). Pri zadávaní objednávky online je užívateľ informovaný o zmluvných podmienkach zakaždým, keď to potvrdí zadaním objednávky online.

Nasledujúce zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetky produkty, ponuky, služby a dohody uzatvorené s The Hemp Way alebo v jej mene, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak.

Celý obsah v obchode Konopná cesta a v ktorejkoľvek z jeho dcérskych spoločností je vlastníctvom Konopná cesta (The Hemp Way) a bez nášho výslovného písomného súhlasu nesmie byť opätovne zverejnený, upravený, distribuovaný alebo používaný.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odmietnuť službu každému.

Proti autorovi nemožno použiť nejasnosti vo výklade nasledujúcich textov.

Informácie o prístupnosti

Predávajúci sa zaväzuje kupujúceho skôr ako sa zaviaže k akejkoľvek zmluve, alebo ponuke, pričom poskytne tieto informácie:

Podrobnosti o spoločnosti (obchodné meno a miesto, DPH)
Kontaktné údaje, ktoré umožňujú rýchlu a efektívnu komunikáciu (e-mail, telefón)
Kľúčové vlastnosti výrobkov (vrátane popredajných služieb a záruk) a doba platnosti týchto informácií,
Dostupnosť produktu (každý produkt ponúkaný na webe musí byť k dispozícii v primeranom čase)
Dodacie jednotky (a spôsob, miesto a čas dodania)
Ceny musia byť jasne definované a musia byť jasné, ak obsahujú dane a iné poplatky a iné poplatky a dobu platnosti týchto informácií,

Spôsob platby a dodania alebo vykonávania a platnosť takýchto údajov,
Platnosť ponuky,
Lehota, v ktorej možno zmluvu odstúpiť a podmienky odstúpenia od zmluvy (opis práva na odstúpenie od zmluvy v súlade so ZVPot 43c; v prípadoch, keď spotrebiteľ dodržiava článok 43c ZVPot nie je výslovne oznámené právo na odstúpenie od zmluvy),
Výklad odvolania vrátane kontaktných údajov

Používatelia a registrácia

Používaním obchodu Konopná cesta (The Hemp Way ) a súhlasom s našimi zmluvnými podmienkami súhlasíte s tým, že ste vo vhodnom veku vo vašej krajine bydliska alebo že máte súhlas zodpovedného opatrovateľa.

Internetový obchod Hemp Way umožňuje používanie registrovaných a neregistrovaných používateľov (ďalej len „používatelia“). Ak sa chcete zaregistrovať pre Konopná cesta, musí sa zákazník zaregistrovať prostredníctvom registračnej stránky.

Pri registrácii dostane užívateľ internetového obchodu užívateľské meno a heslo. E-mailová adresa, používateľské meno a heslo jasne definujú a prepoja registrovaného používateľa pre zadávanie údajov. Za zaistenie dôveryhodnosti týchto poverení zodpovedá výlučne klient. Ak chce užívateľ kedykoľvek zmeniť svoju e-mailovú adresu na inú, je potrebné poslať žiadosť na adresu contact@thehempway.eu

Je výhradnou zodpovednosťou klienta chrániť svoje prihlasovacie údaje, pretože sú prísne dôverné. Spoločnosť Konopná cesta nezodpovedá za zneužitie prihlasovacích údajov a predpokladá, že osoba, ktorá používa naše stránky, je zákazníkom.

Ak má klient podozrenie, že jeho poverenia boli ohrozené, mal by zmeniť svoje prihlasovacie údaje pri každom nevyhnutnom znásilnení.

Zamestnanci spoločnosti Konopná cesta nikdy nebudú požadovať heslo.

Registráciou prostredníctvom e-mailu sa používateľ stáva návštevníkom. Registrovaný užívateľ ako návštevník tak získa právo nakupovať v internetovom obchode Konopná cesta (The Hemp Way).

Produkty a služby

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, alebo ukončiť akýkoľvek produkt bez akejkoľvek zodpovednosti voči zákazníkovi alebo tretej strane.

Nemôžeme niesť zodpovednosť za akékoľvek zmeny farby, vône alebo chuti ktoréhokoľvek z našich výrobkov. CBD Oil je prírodný produkt a podlieha prírodným zmenám.

Vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní obmedziť predaj na akúkoľvek osobu, tretiu stranu, jurisdikciu alebo zemepisnú oblasť podľa nášho uváženia.

Niekedy môžeme prostredníctvom našich webových stránok ponúknuť špeciálne ponuky a služby týkajúce sa našich produktov. Vyhradzujeme si právo pozastaviť a kontrolovať takéto ponuky podľa nášho uváženia.

Nemôžeme zaručiť, že naše služby budú nepretržité alebo bezchybné. V takom prípade spoločnosť Konopná cesta kontaktuje zákazníka a zariadi riešenie.

Odporúčame zákazníkom, aby pri prevzatí skontrolovali svoje výrobky ak v prípade akýchkoľvek nedostatkov nás okamžite kontaktujte.

Akonáhle je zásielka doručená a prijatá rukou písanou adresou, riziko prechádza na zákazníka.

informácie

Konopná cesta (The hemp way) neposkytuje žiadne informácie ako rady, alebo lekárske znalosti, ale iba na všeobecné účely. Akékoľvek rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na informáciách na tejto stránke, je na vaše vlastné riziko.

Vyhradzujeme si právo zmeniť akékoľvek informácie alebo obsah dostupný na našej stránke a súvisiacej literatúre. Súhlasíte s tým, že ste povinnosťou monitorovať akékoľvek zmeny.

Aj keď sa snažíme zabezpečiť, aby všetky informácie na našej stránke a v príslušnej literatúre boli správne, môžu sa vyskytnúť občasné typografické chyby alebo opomenutia. Vyhradzujeme si právo opraviť ich, ak to uznáme za vhodné a aktualizovať alebo zrušiť každú objednávku, ktorá by mohla byť ovplyvnená.

poriadok

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim v internetovom obchode The Hemp Way sa uzatvára v okamihu The Hemp Way, ktorý kupujúcemu pošle prvý e-mail týkajúci sa stavu jeho objednávky (s názvom: „Vaša objednávka bola prijatá.“) ). Odteraz sú všetky ceny a ďalšie podmienky pevne stanovené a vzťahujú sa na predávajúceho aj kupujúceho. Kupujúci je osoba, ktorej podrobnosti sú uvedené pri objednávke. Následná zmena zákazníckych údajov nie je možná. Kúpna zmluva (t. J. Prvý e-mail týkajúci sa stavu objednávky) sa ukladá elektronicky na serveri.
Spôsoby platby.

Platba musí byť prijatá zákazníkom pred odoslaním akéhokoľvek tovaru.

Vyhradzujeme si právo vybrať a upraviť prijateľné spôsoby platby.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť alebo zrušiť akúkoľvek objednávku alebo službu podľa nášho uváženia.

Vy, zákazník, súhlasíte s tým, že všetky informácie o účte budú aktuálne a relevantné. Spoločnosť Konopná cesta (The Hemp Way) nezodpovedá za oneskorenie alebo dodatočné náklady v dôsledku nepresných informácií.

Ak bude objednávka, alebo služba zákazníka zrušená, obmedzená alebo zastavená, Konopná cesta (The Hemp Way)sa pokúsi primerane komunikovať so zákazníkom, aby vysvetlil situáciu.

Kreditná karta

Platba kreditnou kartou sa považuje za jeden z najbežnejších a bezpečných spôsobov platby online. Na The Hemp Way akceptujeme Visa aj MasterCard. Ak chcete použiť tento spôsob platby, zadajte podrobnosti o karte, dátum exspirácie a 3-ciferný bezpečnostný kód (umiestnený na zadnej strane karty) na príslušnej stránke. Vaše platby sa musia uskutočniť okamžite a my začneme okamžite pripravovať vašu objednávku.

Bankový prevod
Ak chcete platiť priamym bankovým prevodom, môžete platbu odoslať na nasledujúce podrobnosti:

spoločnosť:
adresa:
IBAN:
SWIFT / BIC:

Nezabudnite použiť referenčné číslo ako referenciu. Poznámka: Aj keď je okamžitý prevod, v mnohých prípadoch môže trvať až 3 dni, kým sa prevod uskutoční, v závislosti od toho, kde sa uskutoční. Po dokončení vašej zásielky začneme baliť vašu objednávku.

fakturácia

Po potvrdení spôsobu platby za nákup dostanete faktúru na svoju e-mailovú adresu (vo formáte .pdf alebo .jpg) ihneď po doručení balíka, alebo v ňom.

Faktúra obsahuje informácie o cene a celkových nákladoch spojených s nákupom a práve na odstúpenie od zmluvy.

Pred podaním objednávky je kupujúci povinný skontrolovať správnosť údajov. Následne sa vzhľadom na námietky proti správnosti vystavených faktúr ignorujú.

ceny

Všetky ceny na webovej stránke Konopná cesta zahŕňajú DPH, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Akékoľvek ďalšie náklady sa môžu uviesť osobitne.

Ceny sú platné v čase zadania objednávky a nie sú vopred nastavené.

Sadzby sa uplatňujú v prípade platby vyššie uvedenými spôsobmi platby v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.

Vyhradzujeme si právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia.

Môže sa stať, že informácie o cenách sú nesprávne. V takom prípade, alebo ak dôjde k zmene ceny medzi spracovaním objednávky, Konopná cesta umožní kupujúcemu zrušiť nákup.

Zľavy a propagačné kódy a podobne sa nepridajú. Urobia sa iba zľavy dostupné pre každý produkt samostatne a propagačný kód.

Propagačný kód

Propagačné kódy majú pri nákupe niekoľko výhod a sú časovo obmedzené. Aktívny propagačný kód nájdete v reklame na titulnej stránke, v e-mailovej komunikácii alebo na iných médiách.

Nie je možné zmeniť propagačný kód v hotovosti. Ak je trhová hodnota vyššia ako hodnota kupónu, držiteľ propagačného kódu musí prijať dodatočný poplatok. Nákupná cena musí byť vyššia ako hodnota propagačného kódu ,alebo kupónu.

Informácie o doprave
Výrobky CBD spoločnosti Konopná cesta (The hemp way)môžu byť dodávané do všetkých krajín sveta. Najnovšie techniky a služby zaisťujú, že váš balík bude doručený bezpečne a včas. Všetky produkty The hemp way sa dodávajú v diskrétnych neoznačených balíkoch.

Všetky produkty The Hemp Way sa dodávajú priamo z Grécka prostredníctvom General Post Office alebo ELTA. Po prijatí potvrdenia o platbe zákazník obdrží aj sledovací kód na sledovanie zásielok počas prepravy – čo zaručuje úplnú kontrolu.
Poštovné závisí od úrovne služieb, ktorú ste si vybrali.

Informácie o doprave

Všetky balíky The Hemp Way (Konopná cesta) sa dodávajú našim zákazníkom prostredníctvom kuriérskej služby, alebo miestnej poštovej služby. Číslo zásielky je zaslané našim zákazníkom e-mailom ihneď po odoslaní objednávky, čo umožňuje sledovanie balíka zákazníkov online.

Čas doručenia balíka závisí od úrovne služby, ktorú ste vybrali. Dodávky do krajín EÚ zvyčajne trvajú 2 až 8 pracovných dní, do krajín mimo EÚ až do 20 dní (v prípade krajín mimo EÚ). Majte na pamäti, že bežné dodacie lehoty sa môžu líšiť v závislosti od miesta určenia.

Politika vrátenia vyrobkov

Skladovateľnosť produktu je 2 roky po zakúpení a 6 mesiacov po otvorení produktu. Každá jednotlivá fľaša oleja CBD má individuálnu trvanlivosť, preto by ste sa mali pozrieť na svoju, aby ste ju videli.

V prípade prijatia akýchkoľvek chybných alebo poškodených položiek do štrnástich dní od prijatia a prijatia produktu zákazníkom na dodacej adrese, má zákazník právo nahlásiť (contact@thehempway.eu) odstúpenie od zmluvy bez zdôvodnenia svojho rozhodnutia. Lehota začína jeden deň po dátume nadobudnutia. Jediné náklady, ktoré vzniknú spotrebiteľovi pri zrušení zmluvy, sú náklady na vrátenie tovaru. Tovar musí byť vrátený do 14 dní od podania oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Spotrebiteľ musí vrátiť všetky veci predávajúcemu v pôvodnom obale, zapečatené, neporušené, uzavreté a v rovnakom množstve, pokiaľ nie je tovar zničený, stratený, alebo zmenšený bez zavinenia spotrebiteľa. Spotrebiteľ nesmie používať výrobky voľne, až kým odstúpi od zmluvy. Vracanie bude vrátené iba v prípade, že položky boli bezpečne prijaté a skontrolované.

V prípade odstúpenia od zmluvy, keď sa použije zľavový kód alebo propagačný kód, sa tieto aktíva považujú za zľavu a používateľovi sa nevracajú. Používateľovi bude vrátená iba suma zaplatená za článok. Náklady na dopravu sa nevracajú. Dovozné clá sa nevracajú.

Formulár na stiahnutie produktu je k dispozícii tu.

Ak by ste chceli vrátiť položku, kontaktujte nás e-mailom na adrese contact@thehempway.eu. Tovar môže byť vrátený iba raz, ktorý je usporiadaný s členom nášho tímu. V prípade poruchy vám radi pošleme náhradu po tom, čo bola naša pôvodná položka vrátená a skontrolovaná. Musíte nás informovať do 14 dní od prijatia položky, ktorú chcete vrátiť. Po dohode nás musíte vrátiť do 14 dní.

Ak ste pri dodávke zistili, že položka alebo zásielka bola fyzicky poškodená, nemá žiadny obsah alebo vykazuje známky otvárania, môžete podať proces kompenzácie DHL alebo slovinskej poštovej službe.

Ak dostanete poškodenú položku, okamžite urobte fotografie. Zaistite, aby boli výrobky zabalené bezpečne a bezpečne na cestu späť k nám a po odsúhlasení so zákazníckym servisom pošlite tovar späť na použitie na kontrolu.
Vracanie a výmena

Platby sa vrátia čo najskôr, najneskôr však do 30 dní od prijatia oznámenia o výbere. Kupujúci vráti platbu bankovým prevodom na svoj bankový účet.

Ak bola požadovaná náhrada počas dohodnutého vrátenia položky do nášho skladu, zamestnanec skontroluje položku, aby sa ubezpečil, že spĺňa vyššie uvedené podmienky. V prípade schválenia počas inšpekcie sa vrátenie prostriedkov vráti prostredníctvom pôvodného spôsobu platby, ak je to možné, alebo sa kredit uloží.

Poznámka: Náklady na vrátenie tovaru zákazníkom sa nevracajú, pokiaľ položka nebola poškodená.

Zákaznícky servis berieme veľmi vážne, takže ak s produktom nie ste spokojní, chceme vás počuť. Kontaktujte nás na adrese contact@thehempway.eu.

Ak bola vaša položka počas dodávky poškodená, musíte nás o tom informovať do 14 kalendárnych dní od prijatia na vašu adresu. Pomocou vyššie uvedenej e-mailovej adresy môžete nás informovať o všetkých poškodeniach (s fotografiami). Po odoslaní späť vám skontrolujeme položku a prípadne zašleme náhradu.

Ochrana osobných údajov
Tento sklad The Hemp Way (Konopná cesta) sa podľa zákona o ochrane osobných údajov (PDPA-1-UPB1) zaväzuje chrániť osobné údaje svojich používateľov.

The Hemp Way pre obchodné potreby zhromažďuje nasledujúce informácie:

Meno a priezvisko,
Fakturačná adresa,
Dodacia adresa,
E-mailová adresa,
Kontaktné telefónne číslo,
užívateľské meno,

Zašifrované heslo a ďalšie údaje, ktoré používatelia zadávajú do formulárov na našich stránkach.

Nie sme zodpovední za presnosť údajov zadaných používateľmi.

Z bezpečnostných dôvodov zhromažďujeme aj adresy IP, z ktorých majú používatelia prístup na web. Každému užívateľovi je na začiatku návštevy pridelený súbor cookie na identifikáciu a sledovanie nákupného košíka. The Hemp Way môže okrem iného ukladať na vašom počítači ďalšie veci ako napríklad ID používateľa v šifrovanom formáte (na identifikáciu ďalšej návštevy používateľa), prezerať články (viete, ktoré položky ste už ohodnotili) a súbory cookie služby Google Analytics (analýza návštev stránok).

Všetky informácie okrem súborov cookie sú trvalo uložené na serveri. Relácie cookies sa ukladajú do pamäte servera iba počas trvania návštevy a po hodine nečinnosti sa vymažú. Trvalé súbory cookie sa ukladajú v počítači návštevníka. Cookies sú malé kúsky informácií, ktoré informujú počítač o minulých interakciách s našimi stránkami. To umožňuje našej webovej stránke bežať rýchlejšie ako aj zapamätanie si vecí, ktoré ste povedali, napríklad používateľského mena, aby bola pre vás pohodlnejšia.

Správca môže použiť údaje v anonymnej súhrnnej forme na účely štatistickej analýzy. To nám umožňuje neustále zlepšovať. Konopná cesta nijakým spôsobom nedoručí užívateľské údaje neautorizovaným osobám. Doručovacia služba (napr. General Mail) bude priradená iba s dodacou adresou a kontaktom používateľa.

Údaje zhromaždené a spracované The Hemp Way budú zverejnené, iba ak je takáto zodpovednosť stanovená zákonom, alebo v dobrej viere, že takéto konanie je potrebné pre konanie pred súdmi, alebo inými štátnymi orgánmi ako aj pre ochranu a propagáciu. legitímnych záujmov.

Samotný používateľ je zodpovedný za ochranu osobných údajov spôsobom, ktorý zaisťuje bezpečnosť e-mailovej adresy, používateľského mena a hesla a vhodného antivírusového softvéru na ochranu jeho počítača.

Reklamné e-maily
Používatelia kongresu The Hemp Way budú komunikovať prostredníctvom komunikácie na diaľku iba vtedy, ak používateľ výslovne nesúhlasí a dodržiava ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách-1 (ZEKom-1). To znamená, že vám môžeme občas poslať ponuky alebo informačné bulletiny e-mailom, pokiaľ nemáte konkrétnu námietku. Nikdy vám nebudeme posielať spam.

Propagačné e-maily budú obsahovať nasledujúce informácie:
Jasne a bez pochýb ako reklamy,
Odosielateľ „The Hemp Way“ bude zrejmý,
Rôzne kampane, propagačné akcie a ďalšie marketingové techniky budú označené ako také. Bude tiež jasne definovať podmienky účasti,
Bude jasne ukazovať ako odstrániť reklamné správy,
Ak si zákazník neželá dostávať propagačné správy, The Hemp Way výslovne splní tieto želania.

Recenzie a komentáre
Recenzie, komentáre a názory zákazníkov sú súčasťou funkčnosti internetového obchodu a sú venované komunite používateľov.

The Hemp Way (Konopná cesta) umožňuje každému užívateľovi internetového obchodu získať jeho názor pred jeho konečnou publikáciou The Hemp Way. Konopná cesta nezverejní názory ani príspevky, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom urážlivé, nevhodné, alebo že hodnotenie neprináša úžitok iným používateľom a návštevníkom.

Obmedzenie zodpovednosti
Pred nákupom musí kupujúci informovať o zákonnosti tovaru vo svojej krajine. Nemôžeme poskytnúť informácie o právnom postavení žiadneho z našich produktov vo vašej krajine bydliska. Máte radi kupujúceho, uistite sa, že všetko čo kupujete, je legálne.

Konopná cesta sa snaží zabezpečiť včasnosť a presnosť informácií zverejnených na jej webových stránkach. Počas spracovania objednávky však môže dôjsť k charakteru položiek, dodávkam alebo cenovým zmenám. V takom prípade predávajúci informuje zákazníka o zmenách a umožní mu odstúpiť od zmluvy alebo vymeniť objednanú položku.

Konopná cesta (THW) nezodpovedá za obsah názorov vyjadrených v článkoch návštevníkov. Pred uverejnením recenzie spoločnosť The Hemp Way odmieta tie, ktoré obsahujú zjavné klamstvá, sú neprimerané, zavádzajúce alebo urážlivé. Spoločnosť The Hemp Way nezodpovedá za informácie a stanoviská a za odstránenie akejkoľvek zodpovednosti vyplývajúcej z informácií obsiahnutých v stanoviskách.

Sťažnosti a spory

Spoločnosť The Hemp Way rešpektuje príslušné zákony na ochranu spotrebiteľa a po každom primeranom úsilí splniť svoju povinnosť zabezpečiť účinný systém vybavovania sťažností.

V prípade problémov môže kupujúci odoslať e-mail predajcovi na adresu contact@thehempway.eu. The Hemp Way si kladie za cieľ komunikovať so zákazníkom do 3 pracovných dní. Postup podávania sťažností je dôverný.

Spoločnosť The Hemp Way uznáva, že základná charakteristika spotrebiteľa spochybňuje disproporcionalitu medzi finančnou hodnotou pohľadávky a časom a nákladmi potrebnými na vyriešenie sporu, čo je tiež významnou prekážkou pre spotrebiteľa pri začatí súdneho sporu. The Hemp Way sa preto snaží priateľsky urovnať svoje záujmy.

Podľa právnych pravidiel spoločnosť The Hemp Way neuznáva spotrebiteľské spory ako zmluvný dodávateľ zodpovedný za riešenie spotrebiteľských sporov, ktorý môže spotrebiteľ vyvolať na základe mimosúdneho spotrebiteľského práva.

Táto legislatíva je odvodená zo zákona o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov, nariadenia (EÚ) č. 524/2013 Európskeho parlamentu a Rady o riešení spotrebiteľských elektronických sporov a zmene a doplnení nariadenia (EK) č. 2016/2004 a smernica 2009/22 / EK.


Vylúčenie zodpovednosti

Zákazník súhlasí s tým, že použitie akéhokoľvek produktu alebo služby poskytovanej The Hemp Way je na vaše výhradné riziko. Všetky výrobky sú poskytované tak ako sú, bez akejkoľvek výslovnej záruky.

Spoločnosť The Hemp Way ani žiadna z jej dcérskych spoločností v žiadnom prípade nezodpovedajú za žiadne straty, nároky ani žiadne škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania jej služieb alebo produktov.

Zmeny Zásad ochrany osobných údajov a Zmluvných podmienok

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť svoje zmluvné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia zákazníka. Najnovšie zmluvné podmienky nájdete tu.
Kontakt a otázky

Ak máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať.
Ak máte akékoľvek otázky, sťažnosti alebo pripomienky po prečítaní zmluvných podmienok, napíšte nám, alebo e-mailom.

 

Οι παρόντες Όροι ισχύουν από 15.5.2017.

Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στα ενημερωτικά δελτία The Hemp Way. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό THWNR2020 για έκπτωση 10% στην επόμενη αγορά σας.

Συνέβει κάποιο λάθος κατά την αποστολή της αίτησής σας. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά.

Η The Hemp Way θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτήν την φόρμα για να έρθει σε επαφή μαζί σας και να σας παρέχει νέα και προσφορές προϊόντων.