Obsedantno-kompulzívna porucha a CBD

Published by p.arseniou on

Obsedantno-kompulzívna porucha a CBD

autor: Dr. Paraskevas Arseniou, odborný lekár, homeopatik a výskumný pracovník v Konopna cesta

preložila: Katarina Golianová

Ľudia, ktorí prejavujú tzv.Donucovacie správanie , zažívajú „posadnutosť“, ktorá vedie k „nátlaku“. Posadnutost sú opakujúce sa nekontrolované myšlienky, ktoré môžu zahŕňať rôzne posadnutosti, medzi ktoré patria okrem iného problémy so znečistením, poškodením , strach, sexuálne alebo náboženské činy a povery – čo sme vymenovali len niektoré.

Toto nutkanie sú opakujúce sa myšlienky a / alebo správanie, ktoré sa musia opakovať znovu a znovu, ktorého účelom je eliminovať alebo vylúčiť posadnutosť. Napríklad nadmerné umývanie a čistenie, nepretržitá kontrola a opätovná kontrola, viacnásobné operácie, ako aj umiestňovanie a prestavovanie predmetov.

Posadnutosť vyvoláva nátlak a keď sa nátlak nedá naplniť, zvyšuje sa stres a úzkosť. Niektorým je ťažké interagovať doma alebo v práci a iní sú vyzvaní, aby vykonávali aj tie všedné činnosti každodenného života ako je sprchovanie a obliekanie.

Frekvencia u dospelých je jeden so štyridsať a je častejšia u žien.

Čo je CBD

CBD ( kanabidiol) je jednou z látok, ktoré produkuje konope. Funguje skôr vo vnútri bunky ako na jej povrchu. Je to druhá najbežnejšia látka nachádzajúca sa v konope po THC (delta 9 tetrahydrokanabinol). Pretože sa neviaže na CB1 receptor na bunkovej stene, aby zvýšil dopamín, nemá psychoaktívne účinky (eufória), nevykazuje žiadnu toleranciu, žiadne symptómy, keď sa vysadí, nespôsobuje závislosť.

Dôvod, prečo sa CBD používa pri IDD (Obsedantno-kompulzívna porucha), je ten, že zvyšuje hladiny anadamidu v oblasti mozgu, kde sa prejavujú príznaky poruchy.

CBD sa viaže na proteín viažuci mastné kyseliny (FABP) a tak zabraňuje degradácii prirodzene sa vyskytujúceho kanabinoidu (anadamidu) z hydrolázy amidu mastnej kyseliny (FAAH). To umožnilo vysoké hladiny anandamidu v oblasti mozgu, kde sa vytvárajú príznaky obsedantno-kompulzívnej poruchy, čo vedie k úspešnému zníženiu opakujúcich sa myšlienok a eliminácii správania, ktoré sa vyskytuje, aby sa zbavili týchto nepríjemných myšlienok.

Vyššie uvedené podporujú výskumy ako napríklad výskum z októbra 2013, v ktorom sa experimentálne ukázalo, že CBD môže pomôcť zvládnuť príznaky IDD. Publikované v časopise „Fundamental & Clinical Pharmacology“. Podávalo sa pokusným zvieratám metachlór-fenyl-piperazín (mCPP), tiež známy ako „extáza“. Keď ľudia tento liek užívali, zistilo sa, že zvyšuje príznaky obsedantno-kompulzívnej poruchy. Ako sa očakávalo, pri podávaní študovaným subjektom to spôsobilo príznaky IDD.

To sa preukázalo klinicky pozorovaním zvierat, ktoré pochovávajú veľa mramorových guličiek v piesku. Po podaní CBD (vo vysokých dávkach) prestali dodávať veľa guličiek do piesku, čo dokazuje, že ich ideo-kompulzívne správanie prestalo. Tieto výsledky sa zopakovali, keď účastníci štúdie dostali vysoké dávky fluoxetínu (Prozac) – liek na predpis známy posledných 20 rokov, ktorý pomáha liečiť obsedantno-kompulzívnej poruchy .

V ďalšej štúdii uverejnenej v októbri 2013 v časopise Neuropsychopharmacology bolo vykonané funkčné neuroimaging na identifikáciu tej časti mozgu, ktorá je ovplyvnená tými, ktorí majú IDD. Krvný prietok sa meral pomocou jednofotónovej emisnej počítačovej tomografie (SPECT). Štúdia bola slepá u desiatich zdravých dobrovoľníkov. Subjekty boli náhodne rozdelené a dostali CBD alebo placebo. Štúdia sa potom o týždeň neskôr zopakovala a liečebné lieky sa zmenili. Tí, ktorí dostali CBD v prvom týždni, dostali placebo v druhom týždni a tí, ktorí dostali placebo v prvom týždni, dostali CBD v druhom týždni. Každý dobrovoľník bol vyhodnotený pomocou SPECT po prvom týždni liečby a opäť po druhom týždni.

Boli pozorované dva dôležité výsledky:

Po prvé, keď človek užíval CBD, znížil úzkosť a keď dostal placebo, nemal žiadny účinok. A po druhé, zobrazovanie mozgu odhalilo, že CBD spôsobil znížený prietok krvi do oblastí nazývaných ľavý mandľovo-hippocampálny komplex a ľavá zadná špirála drenáže, ktoré sú dôležitými časťami limbickej oblasti. Limbický systém je emocionálnym centrom mozgu a je potrebný na vytváranie nových spomienok na minulé skúsenosti.

Okrem obsedantno-kompulzívnej poruchy sú príklady ďalších porúch, ktoré sa vyskytujú v limbickej oblasti mozgu: epilepsia, úzkostné poruchy, schizofrénia, demencia a porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)

Existujú aj ďalšie štúdie z predchádzajúcich rokov s rovnakými výsledkami. Vo všetkých týchto štúdiách sa hodnotilo široké spektrum úzkostných porúch pomocou rádiologických štúdií hodnotiacich prietok krvi do určitej oblasti mozgu. Po podaní CBD začala oblasť „hyperaktívneho“ mozgu vykazovať zníženú aktivitu, čo odráža zlepšenie symptómov pacienta.

Ako CBD účinkuje pri obsedantno-kompulzívnej poruche

CBD umožňuje osobe cítiť sa uvoľnene, pretože inhibuje degradáciu anadamidu, látky, ktorá umožňuje osobe zažiť stav pohody, ktorý je normálne produkovaný telom, vyššie ako účinky sedatív alebo upokojujúce, ktoré obe spôsobujú slabosť koncentrácie a zakalenie a sú bezpečnejšie vysoké dávky ako u antidepresív, ktoré môžu spôsobiť samovražedné myšlienky alebo akcie.

Schopnosť kanabidiolu (CBD) je prirodzene prerušiť cyklus posadnutosti a nátlaku teda umožňuje ľuďom, ktorí to potrebujú, aby žili tvorivo a s vnútorným mierom.

odkazy:

“Effects of Cannabidiol on Regional Cerebral Blood Flow.” Neuropsychopharmacology 29 October 2003,Volume29, pages417–426 (2004)

“Cannabidiol as a Potential Treatment for Anxiety Disorders.”   Neurotherapeutics. 2015 Oct; 12(4): 825–836.

“Marble burying reflects a repetitive and perseverative behavior more than novelty-induced anxiety.”  Psychopharmacology (Berl) 2009;204:361–373.

“Cannabidiol reverses the mCPP-induced increase in marble-burying behavior.” Fundam Clin Pharmacol. 2014;28:544–550.

“Functional anatomy of obsessive–compulsive phenomena.” Br J Psychiatry 1994;164: 459–468.

“Cerebral glucose metabolism in women with panic disorder.” American Journal of Psychiatry  1998; 155:1178-1183

“Functional MRI changes during panic anticipation and imagery exposure.”  Neuroreport  2001:12:3953-3957

“cCBF  differences between panic disorder patients and control subjects during anticipatory anxiety and rest.” Biol Psych  2002;52:126-135

“Regional cerebral blood flow correlated with flashback intensity in patients with posttraumatic stress disorder.” Biol Psychiatry  2001;50: 246–253.

“Subcortical correlates of differential classical conditioning of aversive emotional reactions in social phobia.” Biol Psychiatry 1999;45: 863–871.

“Cerebral metabolic correlates as potential predictors of response to anterior cingulotomy for obsessive compulsive disorder.” Biol Psychiatry November 1, 2001;Volume 50, Issue 9, Pages 659–667 50: 659–667.

“A voxel-based investigation of regional cerebral blood flow abnormalities in obsessive–compulsive disorder using single photon emission computed tomography (SPECT).” Psychiatry Res 2000 Jul 10;99(1):15–27: 15–27.


0 Comments

Pridaj komentár

Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στα ενημερωτικά δελτία The Hemp Way. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό THWNR2020 για έκπτωση 10% στην επόμενη αγορά σας.

Συνέβει κάποιο λάθος κατά την αποστολή της αίτησής σας. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά.

Η The Hemp Way θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτήν την φόρμα για να έρθει σε επαφή μαζί σας και να σας παρέχει νέα και προσφορές προϊόντων.