Τα προβλήματα υπογονιμότητας είναι εκπληκτικά κοινά και στους άνδρες και στις γυναίκες. Εκτιμάται ότι στον δυτικό κόσμο και δη στις ΗΠΑ το 6,7% των παντρεμένων γυναικών ηλικίας 15 έως και 44 ετών έχουν μειωμένη γονιμότητα.

Η περισσότερη βιβλιογραφία δεν ευνοεί την λήψη κανναβινοειδών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, υπάρχει μια όμως μια μελέτη με συνθετική  CBD η οποία είναι ευνοϊκή και στην οποία οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η CBD μπορεί να μειώσει τις συστολές της μήτρας.

Categories: Cannabis Research

Leave a Reply